Pri Protimeu smo nadgradili našo spletno prijavnico, ki sedaj

omogoča tudi prikaz aktualnega seznama prijavljenih in po želji organizatorja tudi seznam

opravljenih plačil štartnin. Uporabniška izkušnja spletne prijave je sedaj tako še preglednejša

in prijaznejša.