Udejstvovanje v športu postaja vedno pomembnejši del razvite družbe. Za večino pomeni športna aktivnost zgolj obliko rekreacije, ambicioznejši poizkušajo doseči več. Neizpodbitno dejstvo pa ostaja, da je šport v zadnjih letih doživel hiter, vsestranski in globalni razvoj. Današnjega sveta si brez njega enostavno ni mogoče več zamisliti. Vsesplošno prisoten proces globalizacije in vpliv medijev, prav tako nezadržno prodirata v svet športa. Šport, športniki in z njimi povezane prireditve postajajo velik posel, ki pa se brez ustrezne finančne in marketinše podpore ne more ustrezno razvijati. Številne organizacije se vse bolj zavedajo pomena učinkovitih marketinških pristopov v športu in njegovih učinkov na popularizacijo in njegov nadaljnji razvoj. V prihodnosti tako lahko pričakujemo le še povečanje vloženih sredstev v športni marketing oziroma težnjo k čimbolj profesionalnemu managiranju športnih prireditev. Takšen pristop prinaša številne prednosti za športnike, športne klube in vse ostale gospodarske subljekte, ki s sponzoriranjem prireditev in zakupom oglaševalnega prostora, vidijo možnost za lastno promocijo in dodatno povečanje prepoznavnosti na trgu. Tega dejstva se zelo dobro zavedamo tudi v podjetju Protim.e, zato skušamo z modernimi marketinškimi pristopi ter profesionalno organizacijo in izvedbo prireditev, le-te dvigniti na najvišjo možno kakovostno raven.

Ena izmed poglavitinih dejavnosti podjetja Protim.e je tudi usmeritev v iskanje sponzorjev za podporo posameznih prireditev, športnikov, športnih klubov in športnih panog. Glede na višino razpoložljivih sredstev in pričakovanih trženjskih ciljev, vsem zainteresiranim, svetujemo pri optimalni odločitivi za sponzorstvo.

Ponujamo vam možnost:

  • oglaševanja v sklopu športnih prireditev,
  • promocije na kraju športnega dogodka (degustacije, reklamni panoji …),
  • sponzoriranja športnih dogodkov,
  • sponzoriranja športnikov, športnih klubov in športnih panog,
  • medijske podpore in vzpostavitve prisotnosti na družbenih omrežjih ter spletu,
  • organizacije tiskovnih konferenc.