Pro Time

Mednarodni fotografski natečaj Človek in reka Drava

International Photo Contest Man and the river Drava

22.3. - 22.4.2021

Fotografski natečaj
Photo Contest

Reka Drava
River Drava

Aquasystems d.o.o.
info@aquasystems.si

O dogodku

Družba AquaSystems, upraviteljica Centralne čistilne naprave Maribor, razpisuje Mednarodni fotografski natečaj Človek in reka Drava.

Profesionalni in amaterski fotografi s prebivališčem v krajih ob Dravi (Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Italija) so vabljeni k oddaji avtorskih fotografij, ki prikazujejo izbran vidik odnosa, ki ga spletata človek in Drava.

Na razpisu bosta nagrajeni dve fotografiji: ena po izboru strokovne žirije in ena, ki bo izbrana na javnem glasovanju.

Strokovna žirija bo med prejetimi fotografijami pripravila ožji izbor 10 finalistov in izbrala eno zmagovalno fotografijo. Fotografije v ožjem izboru bodo dane na javno glasovanje, ki bo potekalo na organizatorjevi Facebook strani. Fotografija z največ glasovi bo razglašena za zmagovalno fotografijo po izboru javnosti.

Fotografije v ožjem izboru bodo razstavljene v Vodnem stolpu v Mariboru.

Več informacij o Mednarodnem fotografskem natečaju Človek in reka Drava je na voljo na www.aquasystems.si.

Vabljeni k sodelovanju!


AquaSystems, operator of the the Central Wastewater Treatment Plant Maribor in Slovenia is announced the International Photo Contest Man and the river Drava.

Professional and amateur photographers residing in places along the river Drava (Slovenia, Austria, Croatia, Hungary, Italy) are invited to submit their original photographs depicting a chosen aspect of the relationship between humans and the river Drava.

Two entries will be awarded: one, selected by the expert jury, and one selected by the public vote.

An expert jury will evaluate the entered photographs, shortlist 10 finalists and select a winning photography. All shortlisted photographs will be put to a public vote, which will take place on the organizer’s Facebook page. The entry with most votes will be named winner of the public vote.

All shortlisted photographs will be exhibited at the Vodni stolp Gallery in Maribor.

More information about the contest is available at www.aquasystems.si.

We are looking forward to your participation!

Prijavnica

 

 

rrLogo CRN
Protime_Logo_2000px_CRN

Date

22 04 2021

Time

8:00 am - 6:00 pm
loading...